Per 1 December 2021 gaat onderstaande indeling in

Werkgroepen:

Binnen de HuurdersBelangenVereniging hebben we de volgende werkgroepen:

Projecten:

Leden: Fred Fens, Alex van Asten.
Deze werkgroep ondersteunt de Bewonerscommissie waar het onderhoud plaatsvindt.

Servicekosten:

Leden: Fred Fens, Alex van Asten.
Deze werkgroep overlegt met de Woningcorporatie over de Huurmutatie en Servicekosten.

Klachten:

Leden: Alex van Asten
Bij deze werkgroep kan men terecht als men bij de Woningcorporatie de klacht niet opgelost krijgt.


PR en Externe betrekkingen:

Leden: Alex van Asten, Hester Storm, Chantal van Asten (als extern deskundig)
Deze werkgroep verzorgt o.a. de Nieuwsbrief,facebook, zorgt ervoor dat de stukjes op tijd in de Regionale bladen komen en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.

Prestatieafspraken :

 Leden: Alex van Asten, Fred Fens.
Deze werkgroep heeft overleg met Woningbelang en Gemeentes m.b.t. de prestatieafspraken


Bewonerscommissies:

Leden: Hester Storm, Karen Hacken
Deze werkgroep onderhoudt het contact met de diverse bewonerscommissies en wijken. 

Provinciale vergaderingen Woonbond:

Leden: Fred Fens
Deze werkgroep bezoekt de Provinciale vergaderingen van de Woonbond

Klantenwaarderingssysteem:

Leden: Hester Storm
Deze werkgroep verzorgt onder andere het Zonnestraaltje.

Woonvisie:

Extern: Fred Fens, Rene Damen, Karen Hacken

 Deze werkgroep bekijkt de woonvisies van de gemeentes.